พฤศจิกายน 17, 2021

   ครอบครัวพลังบวก Live EP.1 สิทธิของเด็ก ที่พ่อแม่ในยุคปัจจุบันควรรู้

   กันยายน 14, 2021

   ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชูความสำเร็จเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเชียงราย สู่เป้าหมาย “เชียงรายเมืองคุณธรรม”

   สิงหาคม 12, 2021

   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสันติสานเสวนาวิชาการผ่านมุมมองผู้หญิง Gender Lens by Peace Lady หัวข้อ บทบาทสถาบันศาสนากับการร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

   สิงหาคม 12, 2021

   ศูนย์คุณธรรม เร่งงานวิจัย “ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” หวังใช้กับครอบครัว ในยุคโควิดนี้

   กรกฎาคม 28, 2021

   โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายครอบครัวพลังบวกลดความรุนแรงในสังคม ภายใต้สานเสวนาเรื่อง “รวมพลัง ร่วมแก้ไข ปัญหาวิกฤติความรุนแรงในครอบครัว”

   กรกฎาคม 27, 2021

   แถลงการณ์จาก “เครือข่ายเด็กเท่ากัน” ถึง ประธาน กดยช. และพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา

   กรกฎาคม 26, 2021

   รวมพลัง ร่วมแก้ไขปัญหา วิกฤตความรุนแรงในครอบครัว

   Close